a-callus button
διαπίστευση carf

„Евромедика-Ароги“, Солун получи Международен сертификат Carf.

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Комисия за акредитация на рехабилитационни съоръжения CARF обяви, че Центърът за възстановяване и рехабилитация „Евромедика-Ароги“, Солун за следващите три (3) години е акредитиран в категория: „Програми за рехабилитация в стационар – болница“

„Евромедика-Ароги“, Солун първият и уникален рехабилитационен център в региона на Югоизточна Европа, който принадлежи към елитната световна група на 543-те рехабилитационни центрове, 517 от които са в Съединените щати, получили Международна CARF акредитация в тази категория.

Тази акредитация е най-високото ниво на глобално сертифициране, която може да се присъди на рехабилитационен център и припознава спазването на стандартите на CARF.

Тригодишната акредитация за „Програми за рехабилитация в стационар – болница“ се дава на център за възстановяване и рехабилитация, само ако покрива абсолютно изискванията от процеса на строга оценка от комисията и специализираните инспектори на Комисията CARF.

Резултатът на „Евромедика-Ароги“, Солун демонстрира най-високо качество и точност на своите програми и услуги на световно ниво.

Комисията CARF е основана през 1966 г. Тя е независима акредитираща организация с нестопанска цел, чиято мисия е да подобри качеството на обслужване и оптимизиране на резултатите на центровете за възстановяване и рехабилитация. Акредитацията се получава след чрез консултативен акредитационен процес, който се съсредоточава върху подобряването на живота на хора, обслужвани и хоспитализирани в такива центрове.

Комисията CARF е акредитиращият орган, който установява насочени към пациента стандарти за измерване и подобряване на качеството на програмите и услугите, рехабилитацията и възстановяването в световен мащаб.

От 2010г. „Евромедика-Ароги“, Солун предлага персонализирани програми за рехабилитация и възстановяване, подхождайки холистично към пациентите с остри или хронични заболявания.

За повече информация относно процеса на акредитация посетете www.carf.org

>