a-callus button
Εγκεφαλικό επεισόδιο

Мозъчно - съдов инцидент

Мозъчно - съдов инцидент

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Мозъчно – съдовият инцидент (инсултът) представлява първата причина за инвалидност и третата най-честа причина за смърт в западния свят. Пациентът с инсулт може да има двигателни смущения, говорни смущения, проблеми в сетивната способност и при преглъщането.  

Това води до значително натоварване на нивото на функционалната независимост на пациента и до появата на допълнителни болести (инфекции на дихателната и пикочната система, появата на декубитални язви, мускулни спазми, спастичност, депресия).

Целта на рехабилитацията е да се възстанови възможно най-много функционалната независимост на пациента чрез обучение за прохождане, спиране спастичността на хемиплегичните крайници, обучение за извършване на ежедневните дейности, подобряване на преглъщането и речта и подходяща психологическа подкрепа.

Оптималният ефект на възстановяване е пряко свързан с интервенционното време. Така че ранното начало на рехабилитационната програма увеличава и очаквания резултат. 

Екипът за рехабилитация се състои от специалисти по Физикална и рехабилитационна медицина, физиотерапевтите, ерготерапевтите, логопедите, психолога с допълнително медицинско обслужване от невролог, ортопед и кардиолог.

В „Евромедика-Ароги“, Солун притежаваме знанието и положителната енергия, за да ви помогнем.

>