К.К.

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Първо, басейнът е наводнен от усмихнати лица и след това се изпълва с вода.

Същото се случва и в помещението на Рецепцията за приема на болните, ерготерапията, при превоза от шофьорите и придружителите, които винаги са с големи усмивки и установих със сигурност, че те в никакъв случай не са изкуствени, а абсолютно истински.

 …Бих искал да изразя своята признателност за помощта, която ми предоставихте във Вашия център, който много точно сте наименували ПОДКРЕПА (ΑΡΩΓΗ), защото смятам, че помощта, която предлагате на достойните възрастни хора, облекчавайки тяхната болка и с толкова човечност, има много по-голяма стойност и значение от кафенетата например… 

Хората по всички специалности са перфектно обучени и поведението им е благородно и се характеризира с доброта, нежност, а освен това извършват работата си с търпение, постоянство, без оплакване и с издръжливост.

Би било пропуск да не спомена за безсънните, неуморими усилия на носачите с носилка, които пренасят своите пациенти в лабораториите на физиотерапията, ерготерапията, хидротерапията и винаги с усмивка.

>