κλειστή νοσηλεία, σουίτα

Идеалната среда за устойчиво възстановяване

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Нашата цел е пациентите ни да се радват на спокойствието и подкрепата, от които се нуждаят, за да може и семействата им да изпитат същото и макар да не са под един покрив, те пак да бъдат заедно.

В Euromedica-Arogi средата, хората, медицинското лечение и грижи допринасят за образцовото гостоприемство.

Euromedica-Arogi има 5 болнични отделения с общ капацитет от 200 легла и отделно слединтензивно отделение. Тези отделения са за следоперативни пациенти или пациенти, страдащи от състояния, които изискват болнична грижа.

Слединтензивно отделение

Euromedica-Arogi предлага възможно най-доброто ниво на грижа за пациенти в тежко състояние, които изискват непрекъснато медицинско обслужване, което включва пълен обхват от оборудване и материали, както и денонощно наблюдение от квалифициран сестрински персонал, специалист по интензивно лечение и анестезиолог.

Слединтензивното отделение е оборудвано с най-съвременна техника. Това включва дихателни апарати Дрегер за механична вентилация (изкуствена белодробна вентилация), монитори за записване на жизнените показатели, ендоскоп, електронен дефибрилатор, помпи за ентерално хранене, инфузионни помпи, кръвно-газов анализатор, електрокардиограф и т.н.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη διαμονή

Часове за посещение

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Понеделник - събота 18:00-20:00
Неделя 12:00-14:00 & 18:00-20:00

Слединтензивно отделение

Понеделник - Неделя 13:00-13:30
>