Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη υποδοχή

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ АМБУЛАТОРНИ ГРИЖИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Наличните програми за рехабилитация и възстановяване включват специални пакети и достъпни опции.

Важно е пациентите, чиято рехабилитация и възстановяване не изискват 24-часова медицинска помощ, да се лекуват в специализираните отделения за грижи и наблюдение. В центъра „Евромедика-Ароги“ отделенията за амбулаторно лечение са разположени в специално крило с отделен вход и приемна. Те са оборудвани със собствени терапевтични и фитнес зали и се обслужват от специализирани физиотерапевти.

По желание на пациента или при научно доказана необходимост, се разработва специфична персонализирана програма Специално за приходящите пациенти от околностите на Солун е уредено транспортиране до и от центъра. 

Уреждане на финансови въпроси

Плащанията могат да се извършват в брой, по банков път, чрез използване на дебитни и кредитни карти (приемаме всички карти, с изключение на Diners), и чрез депозит по банкова сметка 

0026 0037 09 0200068201 НОМЕР НА СМЕТКАТА | ЮРОБАНК
GR21 0260 0370 0000 9020 0068 201 IBAN | ЮРОБАНК
ERBKGRAA SWIFT CODE
ИМЕ НА ПАЦИЕНТА Причина депозит

Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή θεραπευτικές πισίνες
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή μεταφορά ασθενή
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Работно време
амбулаторни грижи

Понеделник - Петък 08:00-17:00


Телефон за връзка +30 2310 986 100
>