a-callus button
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή χώρος αυξημένης φροντίδας

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Когато състоянието на здравето е критично и се налага постоянно медицинско наблюдение, центърът „Евромедика-Ароги“ осигурява възможно най-добрите грижи, специализирано медицинско оборудване и денонощно наблюдение от квалифициран медицински персонал:

 • Хирург-специалист по интензивно лечение
 • Специалист по вътрешни болест и интензивно лечение
 • Пулмолог-специалист по интензивно лечение
 • Кардиолог-специалист по интензивно лечение

Отделението за интензивни грижи е оборудвано с най-съвременна техника. Разполага с респиратори Drager за механична поддръжка на дишането, монитори за наблюдение на жизнените функции, ендоскоп, електрически дефибрилатор, помпи за хранене, помпи за

 • Възможност за подпомагане и отбиване на пациенти с трахеостомия
 • Ендоскопска оценка на преглъщането (FEES)
 • Пълен рентгенологичен и хематологичен контрол 24 часа в денонощието, 365 дни в годината
 • Ехография на сърце, триплекс сканиране на артерии и вени
 • Поставяне на централен венозен катетър на Büllau
 • Лумбална пункция
 • Подкрепа и сътрудничество с лекари от всички специалности и с всички диагностични центрове и клиники
>