В Euromedica-Arogi всяка програма по физикална медицина и рехабилитация е насочена към пациента и неговите нужди и може да обхване голям диапазон от услуги от различните специалисти в центъра.

>