κοινωνική υπηρεσία euromedica αρωγή

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Целта на социалната служба е профилактиката, лечението и подобряването на ежедневието на пациентите.

Отделението за социално обслужване има за цел да

подобрява социалните условия на нашите пациенти,

както и да ги информира за достъпа им до фондове за социално осигуряване, облекчения и оборудване и пенсии за инвалиди.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη επισκεπτήριο

Екипът за психосоциална подкрепа освен психолог включва и социален работник, който участват в рехабилитационната програма с цел подобряване на социалните условия, както на пациента, така и на неговите близки.
Целта на социалната служба е профилактиката, лечението и подобряването на ежедневието на пациентите. Сътрудниците ѝ информират пациентите за полагащите им се социални помощи, пенсии за инвалидност, месечни добавки и безплатни помощни средства.

>