Отделението за социално обслужване има за цел да подобрява социалните условия на нашите пациенти, както и да ги информира за достъпа им до фондове за социално осигуряване, облекчения и оборудване и пенсии за инвалиди.

>