a-callus button
Λογοθεραπεία

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛОГОПЕДИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛОГОПЕДИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Често в резултат на удар или черепно-мозъчна травма, дегенеративни заболявания или множествена склероза се проявяват следните симптоми:

  • Афазия – проблеми при разбирането и възпроизвеждането на говор;
  • Дизартрия (проблеми с артикулацията/диспрозодия);
  • Проблеми с преглъщането (дисфагия/затруднено преглъщане).

В Euromedica-Arogi нашият висококвалифициран екип от говорни терапевти преглежда всеки пациент и препоръчва лечебна програма. Програмата за говорна терапия се определя от физиотерапевт съвместно с отговорния логопед и се коригира при редовен мониторинг и преоценка на състоянието на пациента.

>