a-callus button
βάζο με λουλούδια σε δωμάτιο ψυχολογικής υποστήριξης

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Невропсихологическият тест е неинвазивна процедура за ранно откриване на вероятни мозъчни дисфункции както и на диагноза и лечение на проблеми при хора с когнитивни нарушения или ментални разстройства.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη ψυχολογική υποστήριξη

Екипът за психологическа подкрепа отговаря за психологическото насърчаване на пациента и включва клиничен психолог и невропсихолог. Стимулирането на участието на пациента в рехабилитационната програма, както и сътрудничеството с лекарите, физиотерапевтите и семейството на пациента, е от решаващо значение за успеха на всяка прилагана в Euromedica-Arogi програма. Оказваната на семейството на пациента помощ е неделима част от лечението и позволява на близките на пациентите да се включат в процеса на рехабилитация и подкрепа. Тя също така помага на пациентите да се приспособят към новите условия на живот чрез индивидуално или семейно лечение.

>