В Euromedica-Arogi можем да предложим на всеки пациент независимост с помощта на съвременна техника и симулации в специално създадена среда.

В Euromedica-Arogi можем да предложим на всеки пациент независимост с помощта на съвременна техника и симулации в специално създадена среда. Услугите включват:

  • Обучение и квалифициране в ежедневните дейности
  • Оценка и обучение в боравенето със специализирано оборудване и помощни средства, което допринася за подобряване на подвижността и качеството на живота.
  • Роботизирана система АРМЕО за възстановяване движението на горните крайници.
  • Независим живот.
>