a-callus button
υδροθεραπεία

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИДРОТЕРАПИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИДРОТЕРАПИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

υδροθεραπεία, θεραπευτικές πισίνες

Хидротерапията използва свойствата на водата и предоставя на пациентите необходимите за тях увереност, движение, спокойствие, радост, способности и благополучие.

Хидротерапевтите в Euromedica-Arogi са с пространен и доказан опит в грижата за пациенти във всяка възраст и с различни медицински състояния и потребности.

υδροθεραπεία, θεραπευτικές πισίνες

Три закрити отопляеми басейна (31°-33°C) предлагат идеална среда за възстановяване и подобряване на подвижността. Модерна електронна система за управление регулира нивата на озон и на хлор в резервоарите и напълно гарантира качеството на водата. Нашето оборудване за хидротерапия е най-модерното и съвременното в областта на рехабилитацията и физикалната медицина в Гърция.

Отделението по хидротерапия притежава необходимата инфраструктура и специализирано оборудване, включително подводна бягаща пътека с дюзи за създаване на съпротивление, електрически асансьори и специализирани рампи за влизане и излизане от водата.

Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή θεραπευτικές πισίνεςΚέντρο Αποκατάστασης Αρωγή Θεσσαλονίκη υδροθεραπείαΚέντρο Αποκατάστασης Αρωγή υδροθεραπεία
>