Διατροφή στο κέντρο αποκατάστασης

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТИКА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТИКА

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Храненето играе важна роля за вашето здраве. В Euromedica-Arogi започваме с първоначална оценка на историята на храненето на всеки пациент и след това си поставяме конкретни цели в сътрудничество с физиотерапевта и пациента и/или семейството на пациента. Нашият диетолог адаптира диетата на всеки пациент към лечението с редовна намеса и коригиране в зависимост от терапевтичните цели.

Предоставената храна се приготвя и предоставя от

кухнята на центъра,

която прилага системата за управление на безопасността на храните, сертифицирана по EN ISO 22000:2018 (HACCP) и ISO: 9001:2015.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη Διατροφή
>