Отделението за социално обслужване има за цел да

подобрява социалните условия на нашите пациенти

както и да ги информира за достъпа им до фондове за социално осигуряване, облекчения и оборудване и пенсии за инвалиди.

>