Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

ФИЗИОТЕРАПИЯ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

Отделението за физиотерапия на центъра „Евромедика-Ароги“ е оборудвано с най-съвременните технологии и в него работи висококвалифициран персонал. Отделението разполага с роботизирана система LOKOMAT за възстановяване на уменията за ходене, което се контролира цифрово чрез компютър и помага на пациентите да намалят времето за възстановяване.

Отделението за социално обслужване има за цел да

подобрява социалните условия на нашите пациенти

както и да ги информира за достъпа им до фондове за социално осигуряване, облекчения и оборудване и пенсии за инвалиди.

Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

Чрез непрекъснато наблюдение и оценка на резултатите, екипът от физиотерапевти на „Евромедик-Ароги“

свежда до минимум рисковете, подобрява работата на крайниците и качеството на живот на пациентите.

>