Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Според Световната здравна организация,  палиативните грижи са подход, който има за цел подобряване качеството на живот на пациентите с животозастрашаващо заболяване и техните семейства, чрез предотвратяване и облекчаване на "страданията", което се постига чрез своевременното признаване на болката и другите органични, психосоциални и интелектуални проблеми.

За Европейското дружество за палиативни грижи (ЕДПГ), Палиативните грижи потвърждават стойността на живота и считат пътят към смъртта като физиологичен процес, без да иска да го ускори, нито да го отложи, с цел да се гарантира възможно най-доброто качество на живот до момента, в който тя ще дойде.

С тези принципи и с интердисциплинарния си подход, „Евромедика-Ароги“ е насочен към пациенти в краен стадий, които страдат от тежко и прогресивно влошаващи се заболявания или проблеми, както и претърпеси сериозни увреждания щети, някои от които може да станат животозастрашаващи, като например:

 • Неопластични заболявания
 • Сериозни белодробни заболявания
 • Остра сърдечна недостатъчност
 • Хронична бъбречна недостатъчност
 • ХИВ-СПИН
 • Неврологични и невромускулни заболявания (параплегия, квадриплегия, множествена склероза, миастения)
 • Ревматични и автоимунни заболявания и др

Облекчаващите грижи за пациентите в крайния стадий в „Евромедика-Ароги“ са винаги в зависимост от потребностите на пациента, като се постигат в резултат на дейността на главния патолог и интердисциплинарен екип от различни специалности, покриващи се от:

 • Анестезиолог (Кабинет за болка)
 • Медицинска сестра
 • Физиотерапевт
 • Фармацевт
 • Социален работник
 • Професионален терапевт
 • Психолог
 • Свещеник

Услугата за облекчаващи грижи на „Евромедика-Ароги“ Ви осигурява най-съществения елемент от грижата, а именно персонализираното лечение на пациента.

>