μετεγχειρητική υποστήριξη

ПОСТОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

В „Евромедика-Ароги“ в Солун постигаме най-бързата и безопасна постоперативна мобилизация и рехабилитация на пациентите, с основна цел тяхната реинтеграция. Всички рехабилитационни програми се поддържат от нашия научен специализиран екип за рехабилитация.

Програмата за следоперативна подкрепа и рехабилитация включва, между другото, участие в ежедневна програма за терапии и следоперативна мобилизация (физиотерапия, респираторна физиотерапия, терапии със специализирани мобилизационни машини, тренировки на тялото), винаги според нуждите на пациента и след оценка на медицинския екип.

Ние предлагаме комплексни услуги за следоперативна поддръжка и рехабилитация на пациенти след всякакъв вид операции, сред които:

  • Операции при общи хирургични заболявания
  • Урологични операции
  • Онкологични операции
  • Гинекологични операции
>