Придружител К.М.

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Благодаря за грижите, подкрепата и помощта, които заедно с интегрираното лечение помогнаха на баща ми да се възстанови и аз да го подкрепям през цялото това време.

Работата бе колективна – от хигиената и кухнята, до логотерапевта, физиотерапевта, медицинската сестра, лекаря, ерготерапевта, диетолога, психолога. Всички заедно успяхте да постигнете добър резултат за нашия човек.

>