Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη εισαγωγη εξιτήριο

ПРИЕМАНЕ И ИЗПИСВАНЕ

ПРИЕМАНЕ И ИЗПИСВАНЕ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

За приемането ви, моля, дайте номера на личната си карта и данъчния си регистрационен номер. В случай че имате Европейска здравноосигурителна карта, вашето лечение ще бъде покрито от EOPYY (Гръцката Национална организация за здравно обслужване).

По време на приемането ви, моля, носете екземпляр от всяка информация, която е свързана с медицинската ви история, като рентгенови снимки, диагнози, изследвания, хирургически операции, лекарства и т.н.

За да си осигурите грижа с оптимално качество и лична хигиена, предлагаме да носите следното:

СПИСЪК С ЛИЧНИ ВЕЩИ

В деня на изписването ви, след като сте получили формуляр за изписване и сте уредили сметката си на гишето за пациенти, ще получите своята епикриза, резултатите от последните си изследвания и лекарства.

Информация за плащане

Плащането може да се извърши в брой, с банков чек, с дебитна или кредитна карта (приемаме всички видове карти без Diners), както и чрез банков превод по нашата банкова сметка 

0026 0037 09 0200068201 ACCOUNT NUMBER | EUROBANK

GR21 0026 0037 09 0200068201 IBAN EUROBANK | EUROBANK

Swift Code: ERBKGRAA

ИМЕ НА ПАЦИЕНТА: основание за превода 

РАБОТНО ВРЕМЕ
гише за хоспитализирани пациенти

Понеделник - Петък 08:00-17:30


Телефон за връзка +30 2310 986 330
>