ορθοπεδική μυοσκελετική αποκατάσταση

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Специализираният рехабилитационен екип разработва и прилага болнично и амбулаторно лечение на пациенти със заболявания на опорно-двигателната система. Членовете на медицинския екип се съвещават всяка седмица и работят в тясно сътрудничество за напредъка на всеки пациент.

Физиотерапевтът заедно със специализирания рехабилитационен екип на „Евомедика-Ароги“ в Солун има задачата да преодолее физическите ограничения на пациента със заболявания на опорно-двигателния апарат и да постигне възможно най-високата функционалност.

В „Евомедика-Ароги“ в Солун е създадена специализирана програма за рехабилитация на опорно-двигателния апарат с акцент, както върху грижите за пациентите и безупречното обслужване, така и върху най-новите научни изследвания и рехабилитационни техники.

Пътят към възстановяването има няколко етапа. Всеки един от тях е разработен да приближи пациента до постигане на целите му. Оценката на състоянието на пациента се извършва с помощта на скалата FIM® (скала за функционална независимост). Полученият след измерванията индекс, отразява степента на функционалната способност на пациента и е важен инструмент за оценка на изпълнението и развитието на програмата за рехабилитация на опорно-двигателния апарат.

В центъра „Евромедика-Ароги“ в Солун, всяка рехабилитационна програма се фокусира върху пациента и неговото състояние. Тя предлага възможност за комбиниране на редица услуги от различните отделения на центъра:

Отделение по физиотерапия

 • Отделение по хидротерапия
 • Отделение по трудова терапия
 • Отделение за психологическа подкрепа
 • Отделение за хранене и диететика
 • Заболявания на опорно-двигателния апарат

Програмата за рехабилитация при заболявания на опорно-двигателния апарат е разработена за възстановяване на пациенти с:

 • Заболявания на опорно-двигателния апарат
 • Фрактури
 • Болести на гръбначния стълб
 • Дегенеративни и възпалителни заболявания на ставите
 • Остеопороза
 • Ревматични заболявания
 • Остеоартрит на коляното и тазобедрената става
 • Спортни травми
μετεγχειρητική υποστήριξη
ορθοπεδική μυοσκελετική αποκατάσταση-6
ορθοπεδική μυοσκελετική αποκατάσταση
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία
>