a-callus button
Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ КАРДИОПУЛМОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Центърът „Евромедика-Ароги“ е първият и единствен в Северна Гърция, който предлага интегрирана програма за рехабилитация след кардиопулмонални заболявания, която наред с други пациенти е ориентирана за хора с:

  • Кардиохирургия (байпас, подмяна или ремонт на клапана)
  • Инфаркт на миокарда
  • Коронарна интервенция (балонна ангиопластика или стентиране)
  • Сърдечна недостатъчност
  • Повишен сърдечно-съдов риск (захарен диабет, хипертония, затлъстяване, хиперхолестеролемия)
  • Хронични респираторни заболявания (хронична обструктивна белодробна болест –ХОББ, астма)

Това е модерна програма, насочена към предотвратяване на бъдещи епизоди, но и по-бързо изцеление след появата на кардиопулмонални заболявания, независимо дали са били лекувани с операция или не.

ВСЕКО СЪРЦЕ ТУПТИ РАЗЛИЧНО

Пътят към възстановяването не е един и същ за всички. Програмата за рехабилитация след кардиопулмонални заболявания на „Евромедика-Ароги“ е здравен план, който е разработен за всеки пациент поотделно и включва:

  • Терапевтични упражнения при постоянно наблюдение от кардиолог
  • Учебни семинари за отказване от вредните навици, като тютюнопушене и преяждане
  • Психологическа подкрепа

При прилагането на рехабилитационните програми, центърът „Евромедика-Ароги“ следва протокола на Американската кардиологична асоциация, който отбелязва високи степени на ефикасност, като предлага индивидуални терапевтични практики според клиничните характеристики на всеки пациент.

НАШИЯТ НАУЧЕН ЕКИП – СЪЮЗНИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Физиотерапевтът, специалистът по физикална и рехабилитационна медицина, интегрира цялата информация от медицинското досие в план за действие, адаптира го към курса на всеки пациент, насочва екипа за рехабилитация и работи в тясно сътрудничество с физиотерапевтите при неговото осъществяване.

Кардиологът следи изпълнението на рехабилитационния план и информира лекуващия Ви лекар.

Психологът помага да се справите с емоциите, които съпътстват дългия период на възстановяване, като страх, гняв, чувство на тъга и загуба и помага те са се сменят с радост от изцелението. Диетологът подготвя краткосрочния и дългосрочен план за хранене, а екип от медицински сестри, с опит в отделенията за интензивно лечение, се грижи за подобряване на Вашето ежедневие.

Научният екип фокусира своето внимание върху отделението за амбулаторно лечение на общопризнатия във въпросите на рехабилитацията Център „Евромедика-Ароги“. Тук, в специално проектирана зона за упражнения, пациентът може да бъде наблюдаван както клинично, така и диагностично, а неговите нужди могат незабавно да бъдат удовлетворени.

>