a-callus button
Νευρολογική Αποκατάσταση

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

В „Евромедика-Ароги“ в Солун предлагаме резултативно болнично и амбулаторно лечение и рехабилитация на пациенти с неврологични заболявания.

Ръководеният от физиотерапевт специализиран рехабилитационен екип, след първата оценка на състоянието на пациента, подготвя специални програми за рехабилитация след неврологични заболявания, съобразени с индивидуалните цели и нужди на всеки пациент.

Главната цел на специализирания екип за рехабилитация след неврологични заболявания е възобновяване на функциите на нервната система, повишаване на нейната функционалност и достигане на оптимална физическа активност на пациента, което ще подобри качеството му на живот.

Ангажираме се да осигурим безопасна и подкрепяща среда за пациента и неговото семейство, където рехабилитацията ще се извърши с помощта на отлично обучен персонал и роботизирани технологии.

В центъра „Евромедика-Ароги“ в Солун всяка възстановителна програма е ориентирана към нуждите на пациента и дава възможност за комбиниране на редица услуги от различните отделения на центъра:

 • Отделение по физиотерапия
 • Отделение по хидротерапия
 • Отделение по трудова терапия
 • Отделение по логопедия
 • Отделение за психологическа подкрепа
 • Отделение за хранене и диететика

Програмата за рехабилитация след неврологични заболявания е разработена за възстановяване на пациенти с:

 • Мозъчен инсулт
 • Хронични неврологични разстройства, които водят до функционален дефицит, напр. множествена склероза, болест на Паркинсон, пост-полиомиелитен синдром
 • Тумори на централната нервна система
 • Травми на гръбначния мозък
 • Невромускулни заболявания и миопатии
 • Периферни невропатии, включително Синдром на Гилен-Баре и синдром на регионалната болка
>