ανδρας κατά την διάρκεια ιατρικής αποκατάστασης

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Пътят към по-добър живот

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Rехабилитация означава грижа от мултидисциплинарен екип, подобряване на здравето и оттам, по-добро качество на живота.

 

Даваме сила на хората да издържат и да преодолеят своето състояние и да променят живота си. Физикална медицина и рехабилитация е медицинска сфера, която увеличава и възвръща вашите функционални способности.

Euromedica-Arogi специализира във физикална медицина и рехабилитация с цел да предостави на хората възможност да живеят живота, който искат, независимо от ограниченията, създадени от заболяване или травма. Ние, сътрудниците на центъра „Евромедика-Ароги“ сме специалисти по физикална медицина и рехабилитация.

Ние се грижим по-доброто здраве да способства за по-добър живот.

>