Κέντρο Φυσικοθεραπείας

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯТ ЦЕНТЪР

Образцово самостоятелно физиотерапевтично отделение

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯТ ЦЕНТЪР

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

От началото на март „Евромедика-Ароги“ Солун стартира ново независимо отделение за физиотерапия в Солун.

Физиотерапевтичният център „Евромедика-Ароги“:

  • Се позовава на дългогодишната квалификация и опит на „Евромедика-Ароги“, Солун, в сектора на физиотерапията и рехабилитацията
  • Състои се от опитни и специално обучени физиотерапевти
  • Прилага най-модерните научни и технологични данни в областта на профилактичната, диагностичната и терапевтичната физиотерапия.

Във рехабилитационния център „Евромедика-Ароги“ поставяме като главна цел индивидуализираната грижа, подхождайки към всеки случай холистично. Стремежът ни е да се справим с причината, а не само със симптомите, като по този начин се гарантира трайно решение за всеки човек, който ни се доверява.

Във рехабилитационния център „Евромедика-Ароги“ предлагаме висококачествени услуги по физиотерапия за лечение на заболявания на гръбначния стълб, спортни травми, заболявания на горните крайници, неврологични заболявания, мускулно-скелетни болести, хронична болка и т.н.

Лечебният курс е индивидуален, при стриктно поддържане на съотношението между пациент / терапевт едно към едно, така че пациентът може да получи най-високо качество на обслужване. Използваните техники изискват по-малко честота на повторение, намалявайки значително необходимото време за рехабилитация и финансовото натоварване на пациента.

В същото време работим със специален персонален тренировъчен център, за персонализирана помощ на хората за подобряване на физическото им състояние, като се вземат предвид изискванията за тяхното здраве и ежедневието им.

Физиотерапевтите на центъра сътрудничат ефективно с лекуващия лекар на всеки пациент и следват техните указания за постигане на желания резултат.

Физиотерапевтичният център е изграден в съответствие с архитектурната концепция за модерен дизайн, съчетаващ хармонично функционалност и удобни помещения за терапия.

За повече информация, моля свържете се с:
Физиотерапевтичен център „Евромедика-Ароги“
Цимиски 136 (скъклена сграда на ХАНТ )
Τел.: 2310 261 693
Email: physio@euromedica-arogi.gr
Facebook: https://el-gr.facebook.com/arogiphysio

Κέντρο Φυσικοθεραπείας Euromedica – Αρωγή
Κέντρο Φυσικοθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκη
Κέντρο Φυσικοθεραπείας Euromedica – Αρωγή
Κέντρο Φυσικοθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκη
>