a-callus button
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη-1

КОИ СМЕ НИЕ

Образец във възстановяването и рехабилитацията от EUROMEDICA, най-голямата здравна група в Гърция.

КОИ СМЕ НИЕ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

В Euromedica – Arogi Солун нашата основна цел е да развием рехабилитационна култура, което ще допринесе за постигане на добро здраве и уважение към хората, борещи се да преодолеят неудобствата и да изградят живота си наново. От 2010 г. насам предлагаме персонализирани програми за възстановяване и рехабилитация чрез холистичен подход към пациенти с остри или хронични състояния.

Euromedica-Arogi Солун не дискриминира никого въз основа на раса, цвят, национален произход, инвалидност и възраст по време на приема, лечението или при участието в своите програми, образователни услуги, услуги и дейности или наемане на работа, или въз основа на пол в своите програми и дейности.

ВИЗИЯ – МИСИЯ

Нашата визия: По-добро здраве за всички.
Надяваме се да станем един от най-добрите медицински рехабилитационни центрове в Европа и на Балканите чрез непрекъснато подобряване на услугите ни с повишаване на квалификацията, обучение, новаторски идеи, което ще вдъхнови и ще подпомогне хората да изградят живота си наново.

Нашата мисия е:

 • Да изпълним надеждите и желанията на нашите пациенти да постигнат по-добро здраве и качество на живот, като:
  • предпазваме от смущения и усложнения
  • максимализираме функционалността
  • предоставяме необходимите насоки да се справят със новите си здравните си предизвикателства
  • оказваме помощ за възвръщане на нормален живот
 • Да опазваме здравето на пациентите
 • Да постигаме ефективно сътрудничество с нашите пациенти
 • Да повишаваме на личното развитие на нашия персонал чрез обучение в процеса на работа
 • Да инвестираме в нови технологии и рехабилитационни техники

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Пътят към по-добър живот.
Rехабилитация означава грижа от мултидисциплинарен екип, подобряване на здравето и оттам, по-добро качество на живота.

Даваме сила на хората да издържат и да преодолеят своето състояние и да променят живота си. Физикална медицина и рехабилитация е медицинска сфера, която увеличава и възвръща вашите функционални способности.

Euromedica-Arogi специализира във физикална медицина и рехабилитация с цел да предостави на хората възможност да живеят живота, който искат, независимо от ограниченията, създадени от заболяване или травма.Ние, сътрудниците на центъра „Евромедика-Ароги“ сме специалисти по физикална медицина и рехабилитация.

Ние се грижим по-доброто здраве да способства за по-добър живот.

>