В Euromedica – Arogi Солун нашата основна цел е да развием рехабилитационна култура, което ще допринесе за постигане на добро здраве и уважение към хората, борещи се да преодолеят неудобствата и да изградят живота си наново. От 2010 г. насам предлагаме персонализирани програми за възстановяване и рехабилитация чрез холистичен подход към пациенти с остри или хронични състояния.

Euromedica-Arogi Солун не дискриминира никого въз основа на раса, цвят, национален произход, инвалидност и възраст по време на приема, лечението или при участието в своите програми, образователни услуги, услуги и дейности или наемане на работа, или въз основа на пол в своите програми и дейности.

РЕЗУЛТАТИ ОТ БОЛНИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

>