Анестис Илиадис

Медицински директор по вътрешна медицина Интернист
специалист интензивно лечение

giatros image

Завършва Медицински факултет на Солунския университет „Аристотел”, специализира вътрешна медицина и интензивна медицина. Д-р Илиадис е бил завеждащ отделение за интензивни грижи в Обща болница „EUROMEDICA – Kyanous Stavros”. Изнасял е научни доклади на гръцки и международни конгреси. От 2010 г. е директор на слединтензивното отделение на Euromedica-Arogi.

>