Елевтериос И. Бакас

Специалист по Физикална и рехабилитационна медицина
Специалист доктор по рехабилитация

giatros image

Възпитаник на Медицинския факултет към Солунски университет „Аристотел“ със специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ и притежател на докторска степен от Медицинския факултет към Националния университет Каподистрия. Продължил е следдипломното си обучение в САЩ и Франция. От 1994 до 2017 г. той е координатор на катедрата по Физикална и рехабилитационна медицина към Многопрофилна болница Атина – Рехабилитационен център за травматология. Участвал е със 790 статии на гръцки и международни конференции и едновременно е публикувал 590 изследвания в научни списания и е издал 9 книги. По време на 38-те си години на служба в Рехабилитационния център за травматология е бил отговорник за специализацията на 110 нови специалисти, в същото време е бил член на анкетната комисия към Министерството на здравеопазването, за получаване на специалността. Същият е награден със званието „доживотен член на европейското общество на специалистите по Физикална и рехабилитационна медицина“. От януари 2018 г. е научен директор на „Евромедика-Ароги“ в Солун.

>