РЪКОВОДЕН ЕКИП

Подходящият екип, правилният план

РЪКОВОДЕН ЕКИП

Професионалистите в нашия ръководен екип имат дълъг опит в областта за здравеопазването и заемат позиции, като качествен контрол, маркетинг и комуникации, управление специални проекти, болничен прием, финансово управление и контрол, Мениджмънт на пациенти от чужбина.

>