a-callus button
Φυσικοθεραπεία euromedica αρωγή

ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕКИП

Подходящият екип, правилният план

ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕКИП

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

 

Екипът от терапевти включва трудови терапевти, физиотерапевти, логопеди и хидротерапевти, обучени да прилагат модерните техники на рехабилитация (метод на Бобат, PNF (проприоцептивна невромускулна фасилитация), концепцията на Мълиган и т.н.) и специализирали в използването на най-модерното оборудване в нашето лечебно заведение.

Месечно се организират семинари, за може нашият терапевтичен персонал непрекъснато да придобива нови умения и да постигне най-обширните познания в областта.

>