Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη υποδοχή

GENERAL INFORMATION

Please fill out the form below and we will contact you shortly.

The available rehabilitation programs include special packages and affordable solutions for everyone.

Patients who do not require 24-hour medical care can be treated and monitored in our outpatient care facility which is located in a special ward with a separate entrance and reception area. The Outpatient Care Unit provides personal treatments by exclusive therapists.

Where scientifically imperative or requested by the patient, a specialized, personalized rehabilitation program is designed to match the individual patient’s needs. Especially patients of Outpatient Care Unit, residing in the wider area of Thessaloniki can enjoy the privilege of transportation to and from the Center complimentary by Euromedica Arogi.

REHABILITATION PROGRAMS

Should patients require to make use of their insurance and request authorization Outpatient Care daily sessions, we warmly encourage you to familiarize with the necessary documents and the conditions covered by EOPYY.

NECESSARY DOCUMENTS

If your condition or the severity of the incident does not allow you to make use of your insurance rights, Euromedica Arogi offers a variety of private rehabilitation programmes of day hospitalization to suit your needs.

PRIVATE REHABILITATION PROGRAMS

For further information, please call the Reception of Outpatient Care at +30 2310 986100.

Outstanding financial accounts

Outstanding financial accounts can be settled in cash, by bank check, by using debit and credit cards (we accept all cards except Diners) or by deposit to a bank account

0026 0037 09 0200068201  Bank account | EUROBANK
GR21 0260 0370 0000 9020 0068 201 IBAN | EUROBANK
ERBKGRAA SWIFT CODE
PATIENT NAME-SURNAME Reason of deposit

Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή θεραπευτικές πισίνες
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή μεταφορά ασθενή
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Opening Hours
Outpatient Care

Monday - Friday 08:00-17:00


Contact number +30 2310 986 100
>