υδροθεραπεία

HYDROTHERAPY DEPARTMENT

HYDROTHERAPY

Please fill out the form below and we will contact you shortly.

υδροθεραπεία, θεραπευτικές πισίνες

Hydrotherapy takes advantage of the water characteristics and provides all the benefits patients need: confidence, movement, security, joy, capability and well-being.

The hydrotherapists at Euromedica-Arogi have

extensive and proven experience

in patient care of every age with different conditions and needs.

υδροθεραπεία, θεραπευτικές πισίνες

Three indoor heated swimming pools (31° – 33°C) offer the ideal environment for recovery and mobility improvement. An advanced electronic control system regulates the chlorine and ozone levels throughout the operation of the tanks, and fully guarantees the quality of the water. Our hydrotherapy facility is the most modern and updated facility in the field of Physical Medicine and Rehabilitation in Greece. Our infrastructure and special equipment, including an underwater treadmill with resistance jets, electronic lifts and special wheeled carriers for getting into and out of the water, define our hydrotherapy department.

Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή θεραπευτικές πισίνεςΚέντρο Αποκατάστασης Αρωγή Θεσσαλονίκη υδροθεραπείαΚέντρο Αποκατάστασης Αρωγή υδροθεραπεία
>