εργοθεραπεία

OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT

OCCUPATIONAL THERAPY

Please fill out the form below and we will contact you shortly.

At Euromedica-Arogi, we are able to offer each patient

independence

with the help of modern technology and simulated experiences in a specially designed environment.

Ρομποτική Τεχνολογία Αποκατάστασης εργοθεραπεία

At Euromedica-Arogi, we are able to offer each patient independence with the help of modern technology and simulated experiences in a specially designed environment. Services include:

  • Training/re-training in daily activities
  • Assessment and training in the operation of special equipment and aids, which contribute to the improvement of mobility and quality of life.
  • ARMEO robotic system for regaining upper limb movement
  • Independent living
εργοθεραπείαΚέντρο Αποκατάστασης Αρωγή εργοθεραπείαΚέντρο Αποκατάστασης Αρωγή εργοθεραπεία
>