Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT

PHYSIOTHERAPY

Please fill out the form below and we will contact you shortly.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

The Physiotherapy Department at Euromedica-Arogi is staffed by highly qualified professionals and is equipped with cutting-edge technology including the LOKOMAT robotic system, an orthotic gait therapy device which is digitally controlled by a computer and helps patients by minimizing their rehabilitation time.

Euromedica-Arogi’s team of physiotherapists applies a systematic approach and a constant monitoring in order to

maximize human functionality,

prevent risks and improve patients’ lives.

Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

Based on a system and constant monitoring, the Physiotherapist Team of Euromedica-Arogi Center

maximizes human function, prevents risks and improves life.

>