βάζο με λουλούδια σε δωμάτιο ψυχολογικής υποστήριξης

PSYCHOLOGICAL SUPPORT DEPARTMENT

PSYCHOLOGICAL SUPPORT

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.


The neuropsychological test is a non-invasive procedure for the early detection of

possible brain dysfunctions,

as well as the diagnosis and treatment of problems in people with cognitive or mental disorders.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη ψυχολογική υποστήριξη

The Psychological Support team is responsible for the patients’ psychological encouragement and it includes clinical psychologists and a neuropsychologist.The facilitation of a patient’s participation in the rehabilitation programme, as well as cooperation with doctors, therapists and the patient’s family is of decisive importance to the success of every programme applied at Euromedica-Arogi. The support provided to patients’ families in particular is integral to treatment, allowing the patients’ loved ones to get involved in the rehabilitation and support process. It also helps patients to adjust to the new living conditions through individual or family treatment.

>