ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Σύμμαχος στην Αποκατάσταση της Υγείας σας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Διοικητική Ομάδα αποτελείται από στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της υγείας και καλύπτουν θέσεις όπως αυτή της Διασφάλισης Ποιότητας, Επικοινωνίας και Marketing, Διαχείρισης Ειδικών Έργων, Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Ασθενών, Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου, Διαχείρισης Ασθενών Εξωτερικού.

>