Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη υποδοχή

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, заполните данную форму имысвяжемсясВами в ближайшее время.

Наши программы реабилитации и восстановления включают в себя специальные пакеты и выгодные предложения.

Для пациентов, чья реабилитация и восстановление не требуют 24-часовой медицинской помощи, важно находиться в специализированных учреждениях по уходу и мониторингу. Отделение амбулаторного лечения центра Euromedica «Ароги» находится в специальном крыле с отдельным входом и стойкой регистрации. Там размещаются залы для индивидуальной терапии и тренажерные залы. В этом отделении работают свои физиотерапевты.

В случаях, когда это необходимо с научной точки зрения, или по просьбе пациента разрабатывается специальная, индивидуальная программа. Специально для пациентов Отделения амбулаторного лечения, проживающих в области г. Салоники, возможна транспортировка в Центр и обратно. 

Урегулирование финансовых вопросов

Оплата может быть произведена наличными, банковским чеком, дебетовыми и кредитными картами (мы принимаем все карты, кроме Diners), а также депозитом на банковский счет. 

0026 0037 09 0200068201 НОМЕР СЧЕТА | EUROBANK
GR21 0260 0370 0000 9020 0068 201 IBAN ОТОБРАЖЕНИЕ| EUROBANK
ERBKGRAA SWIFT CODE
ФИО ПАЦИЕНТА Назначение платежа

Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή θεραπευτικές πισίνες
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή μεταφορά ασθενή
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Работно време
амбулаторни грижи

Понедельник - Пятница 08:00-17:00


Телефон для справок +30 2310 986 100
>