Διατροφή στο κέντρο αποκατάστασης

ОТДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ

Пожалуйста, заполните данную форму имысвяжемсясВами в ближайшее время.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Питание – это ключевой элемент в восстановлении здоровья. В центре Euromedica-Помощь, мы начинаем с первоначальной оценки истории питания каждого отдельно пациента, и продолжаем ставить конкретные цели в сотрудничестве с Физиотерапевтом и пациентом и / с родственниками. Питание основывается на терапевтическом процессе. При необходимости, вносятся изменения и корректировки.

Предоставляемое питание производится и распространяется

продовольственной структурой центра,

которая внедрила систему управления безопасностью пищевых продуктов, сертифицированную по стандартам EN ISO 22000:2018 (HACCP) и ISO: 9001:2015.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη Διατροφή
>