εργοθεραπεία

ОТДЕЛЕНИЕ ЭРГОТЕРАПИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ЭРГОТЕРАПИИ

Пожалуйста, заполните данную форму имысвяжемсясВами в ближайшее время.

В центре Euromedica-Помощь мы можем предоставить независимость каждому пациенту с помощью современных технологий и экспериментального моделирования в специально разработанном пространстве.

Ρομποτική Τεχνολογία Αποκατάστασης εργοθεραπεία

В центре Euromedica-Помощь мы можем предоставить независимость каждому пациенту с помощью современных технологий и экспериментального моделирования в специально разработанном пространстве. Услуги включают в себя:

  • Обучение/переобучение ежедневным действиям
  • Оценка и обучение пользования специальным оборудованием и средствами для повышения двигательной способности и качества жизни.
  • Роботизированная машина ARMEO для восстановления двигательной способности верхней конечности.
  • Комната независимого проживания и автономии.
εργοθεραπείαΚέντρο Αποκατάστασης Αρωγή εργοθεραπείαΚέντρο Αποκατάστασης Αρωγή εργοθεραπεία
>