Ρομποτική Τεχνολογία Αποκατάστασης εργοθεραπεία

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ

Пожалуйста, заполните данную форму имысвяжемсясВами в ближайшее время.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη εργοθεραπεία

Euromedica-Помощь г. Салоники  располагает роботизированной системой Lokomat компании Hocoma, самого современного устройства, которое было исследовано при роботизированном восстановлении ходьбы.

Lokomat позволяет повысить интенсивность обучения на всех функциональных уровнях, что приводит к улучшению результатов.

ρομποτική τεχνολογία αποκατάστασης

Обучение Lokomat может осуществляться безопасно и эффективно следующим группам людей:

  • Людям с травмой спинного мозга
  • Людям с травматическим или нетравматическим повреждением головного мозга (включая инсульт)
  • Взрослым с церебральным параличом
  • Людям с заболеванием Паркинсона
  • Людям с синдромом Гийена-Барре
  • Людям после операции (повреждение мениска, общая замена коленного сустава и поясничная дискета).
ρομποτική τεχνολογία αποκατάστασης
>