Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη επισκεπτήριο

ПОСЕЩЕНИЯ

Пожалуйста, заполните данную форму имысвяжемсясВами в ближайшее время.

Часы работы приемного покоя:

БОЛЬНИЧНЫЙ СТАЦИОНАР

Понедельник - Суббота 12:30-13:30 & 17:00-20:30
Воскресенье 12:30-14:30 & 17:00-21:00

Палата интенсивной терапии

Понедельник - Воскресенье 13:00-13:30 & 19:00-20:00
>