Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη επισκεπτήριο

ПОСЕЩЕНИЯ

Пожалуйста, заполните данную форму имысвяжемсясВами в ближайшее время.

Часы работы приемного покоя:

БОЛЬНИЧНЫЙ СТАЦИОНАР

Понедельник - Суббота 18:00-20:00
Воскресенье 10:00-12:00 & 18:00-20:00

Палата интенсивной терапии

Понедельник - Воскресенье 13:00-13:30
>