εγκαταστάσεις κέντρου αποκατάστασης euromedica αρωγη θεσσαλονίκη

ОБЪЕКТЫ– ИНФРАСТРУКТУРА

Наши объекты отражают нашу философию индивидуального комплексного подхода и прекрасных результатов.

ОБЪЕКТЫ– ИНФРАСТРУКТУРА

Пожалуйста, заполните данную форму имысвяжемсясВами в ближайшее время.

Мы ведем прием наших больных в здании, площадь которого составляет 15.947 кв. м. и имеет следующие характеристики:

  • 200 КРОВАТЕЙ
  • 4.500 кв.м. ЛЕЧЕБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
  • 1.200 кв.м. ГИМНАСТИЧЕСКИХ ЗАЛОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА
  • 170 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
  • 3 БАССЕЙНА

Центр Euromedica-Помощь был создан, следуя  концепции архитектурного проектирования привычного гостеприимного окружения, где сочетается практичность и высокая эстетика. Общий план строительной инфраструктуры разработан с целью полной поддержки принимаемых людей. Так, каждое крыло имеет свое планирование, оформление, теплоту  при лечении больных.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη επισκεπτήριο
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη 07
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη 09
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη 08
>